سرولوم پلاستیکی سوئیچ WH148 مدل KN1000 با ابعاد 17×15